[ TIEU MUN - AI - UNDER HERO GROUP ] CÁCH SỐNG - WAYS TO LIVE There are only two ways to live your life. One is as though nothing is a miracle. The other is as though everything is a miracle. 

Chỉ có duy nhất 2 cách để bạn sống cuộc đời của mình. Một là sống như thể không gì là phép màu cả. Điều còn lại là sống như thể phép màu là tất cả mọi thứ.

Đăng nhận xét

My Instagram

Copyright © MÙA HOA BÁCH HỢP. Made with by OddThemes