[ TIỂU MUN - AI - UNDER HERO GROUP ] KHI ANH ĐEO KÍNH - WHEN HE WEAR GLASSES
Khi không đeo kính, trông anh ấy có vẻ kiêu ngạo, khó gần.
Nhưng khi đeo, anh ấy lại tri thức và dịu hiền đến lạ thường...
Bạn chọn cái nào?
---
When not wearing glasses, he looks arrogant, unapproachable.
But when he wore it, he was extraordinarily gentle and intellectual ...
Which one do you choose?

Đăng nhận xét

My Instagram

Copyright © MÙA HOA BÁCH HỢP. Made with by OddThemes