[ NHÓM BOY HỌC TRÒ - TIỂU MUN] TÔI MUỐN TRỞ THÀNH TIẾN SĨ NÈ - I WANT TO BECOME A DOCTOR

 Thấy mấy lão già đeo kính là có thể trở thành tiến sĩ. vậy thì tui cũng đeo kính thử xem sao ! ^3^
----------
Seeing an old man with glasses can become a doctor. Then I'll try on glasses too! ^ 3 ^

Đăng nhận xét

My Instagram

Copyright © MÙA HOA BÁCH HỢP. Made with by OddThemes