[ NHÓM BOY HỌC TRÒ - TIỂU MUN ] PHÚC TƯỞNG CỦA YUMOTO CHAN


Người ta thường nói nốt ruồi dưới cằm là phúc tướng đó ! ( by the way, tui nhuộm tóc đen nè, thay đổi 1 chút )
------------------
It is often said that the mole under the chin is that bless face
 ! (by the way, I dyed my hair is black, changed a bit)

My Instagram

Copyright © MÙA HOA BÁCH HỢP. Made with by OddThemes