[ NHÓM BOY HỌC TRÒ ] CÓ NẶNG HAY KHÔNG?


Em ấy: Có phải là...hơi nặng không?
Tôi: Ta cõng cả thế giới của mình trên lưng, ngươi nói xem có nặng hay không?
---------------
She: Is it ... a little heavy?

Me: I carried my whole world on my back, did you say it was heavy or not?

My Instagram

Copyright © MÙA HOA BÁCH HỢP. Made with by OddThemes