[ NHÓM BOY HỌC TRÒ ] ĐIỀU ƯỚC CỦA ANH. Everyday, when God Opened the door of Heaven, he saw me and asked: “What is your wish for today?!” I said: Lord Please take care of the one reading this message!
 
(Mỗi ngày, khi Chúa mở cánh cửa thiên đàng, Ngài đều nhìn thấy anh và hỏi: “Đìêu ước hôm nay của con là gì ?” anh trả lời: “Xin Chúa hãy bảo vệ cho người đang đọc tin nhắn này!)

My Instagram

Copyright © MÙA HOA BÁCH HỢP. Made with by OddThemes