[ NHÓM BOY HỌC TRÒ ] ĐIỀU HIẾM CÓ NHẤT


To live is the rarest thing in the world. Most people exist, that is all.
---------------------------
Sống là điều hiếm có nhất nhất trên thế giới này, phần lớn mọi người chỉ tồn tại, đó là tất cả.

My Instagram

Copyright © MÙA HOA BÁCH HỢP. Made with by OddThemes