THÔNG BÁO KHẨN CỦA TRÀ MY VŨ - MÙA HOA BÁCH HỢP


Kể từ 8 giờ sáng ngày 14/2/2019 dương lịch đến bây giờ, toàn bộ hoạt động của tôi trên mạng xã hội bị gián đoạn bởi có kẻ nào đó đã phá hoại đường cáp mạng dẫn vào nhà tôi. Vì thế, những hoạt động hay những bài viết được up lên bất cứ trang mạng nào của tôi (blog muahoabachhop.com, blog namthandiaphu.com, google + 1, 2, 3, nick facebook Tra My Vu, fanpage) đều là của kẻ giả mạo.
Trà My Vũ tôi không chịu trách nhiệm về tất cả các hoạt động kể trên (nếu có).
Hiện nay, nick Tra My Vu của tôi cũng như một số trang mạng đang bị hacker phá hoại rất khủng khiếp.
Tôi cho rằng, tất cả những việc làm phá hoại kia đều liên quan đến nick Văn Vương Vũ (kẻ đã từng ép buộc tôi phải rời khỏi mạng xã hội giữa năm 2017 và kẻ đang dùng số điện thoại 0934318641 (một kẻ đang sống ở Hải Phòng đã mua lại số điện thoại này của tôi khi tôi có chút xao nhãng chưa nạp thêm tiền sau một tháng bị nhà mạng khóa 2 chiều)).
Tôi cho rằng kẻ này có âm mưu bởi vì sau khi một đứa con gái tên là Đặng Thị Hồng Minh (sinh năm 1983) cố tình lén mang điện thoại của tôi đi (cho dù tôi không cho phép). Sau đó, điện thoại của tôi không thể gọi đến và tự động gọi đi khiến tôi mất rất nhiều tiền, sinh chán nản nên mới xao nhãng.
Tôi cứ tưởng kẻ kia chỉ nhằm phá hoại việc làm ăn của tôi (vì đó là số điện thoại khách hàng gọi đến), nhưng không ngờ, chúng đã dùng số điện thoại đó để truy cập vào các trang mạng của tôi (những trang tôi dùng số điện thoại để tạo email).
Vì tôi là người không am hiểu về công nghệ thông tin nên đã dẫn đến một sai lầm là không đổi số điện thoại trên các trang mạng đó, khiến cho kẻ giữ số điện thoại này thoải mái hoành hành, phá hoại và giả mạo đăng bài không đúng chuẩn mực của các trang mạng để tôi bị hứng chịu tất cả hậu quả sau đó.
Thêm nữa, do vô tình, tôi bấm vào nút tắt mạng, rồi gọi điện tới trung tâm chăm sóc khách hàng để nhờ giúp đỡ.
Tuy biết rằng, đó là sai lầm ngớ ngẩn của tôi, người nhân viên tên H (tôi vẫn còn giữ số điện thoại). Sau khi bấm nút mở, đã có mạng, nhưng anh ta vẫn truy cập vào ổ C: và một số trang mạng khác của tôi rồi nhìn vào điện thoại bấm bấm những gì đó, tôi không rõ, khiến cho máy của tôi hiện tại, dù đã phần mềm diệt virus
Kaspersky nhưng vẫn bị lộ thông tin, và rất nhiều nút đăng bị xóa, ví dụ tôi không thể up bài vào instagram và nay mục gửi thư khiếu nại Facebook cũng bị xóa. Một ô cửa sổ là vk.com của Nga, cho dù tôi đã viết ra văn bản rồi mới dán lại nhưng vẫn không thể truy cập vì phản hồi sai mật khẩu.
Cùng với đó, là những khiếu nại của tôi với Google, Youtube không thể tới nơi tôi cần bởi chúng đã chặn thư của tôi lại.
Trong mấy ngày qua, tôi vằng mặt trên mạng bởi bị kẻ nào đó phá hoại thì xảy ra chuyện những chia sẻ của tôi từ trang WGTube (đó là những video đã được cả Youtube và Facebook quảng cáo đủ tiêu chuẩn cộng đồng), nhưng không hiểu sao lại bị cho là SPAM).
Rất mong đội ngũ Facebook trả lời cho tôi câu hỏi này.
Ngay cả việc, clip "Sự tích Chúa Thác Bờ" tôi lấy nội dung đã được Youtube quảng cáo và nội dung này đã được dịch ra tiếng Anh hoàn toàn hợp lệ, vậy tại sao các nhà quảng cáo Facebook lại đánh dấu đỏ KHÔNG ĐƯỢC PHÊ DUYỆT.
Rất mong các nhà quảng cáo Facebook trả lời câu hỏi trên.
Vậy Trà My Vũ xin ra thông báo khẩn, từ nay trở đi, tôi chỉ chia sẻ những bài đã từng đăng trong blog muahoabachhop.com, ngoài ra là những clip của những trung tâm âm nhạc uy tín hàng đầu thế giới.
Còn lại, tất cả những gì up lên mạng đều là của kẻ mạo danh dùng số điện thoại 0934318641 và nick Văn Vũ Vương và những người liên quan với họ đã tạo dựng. Vì thế, họ chính là những người phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và cộng đồng về những hành vi của mình.
Xin trân trọng cảm ơn mọi người đã bớt chút thời gian để đọc thông báo này. Trà My Vũ xin cảm ơn rất nhiều.

From 8 am on February 14, 2019, all my activities on social networks have been interrupted by someone who sabotaged the cable network that led to my home. Therefore, the activities or articles are uploaded to any of my websites (buyhoabachhop.com blog, blog namthandiaphu.com, google + 1, 2, 3, nick Facebook Tra My Vu, fanpage) are all of fake guys. My Vu Tra is not responsible for all of the above activities (if any).
Currently, my nick Tra My Vu as well as some websites are horribly destroyed by hackers. I think that all those destructive jobs are related to Van Vuong Vu's nick (who used to force me to leave the social network in mid-2017 and who is using the phone number 0934318641 (someone who lives in Hai Phong has bought my phone number when I have a little negligence to recharge after a month of 2-way network locked).

I think this guy had a plot because after a lady named Dang Thi Hong Minh (born in 1983) deliberately smuggled my phone (even if I didn't allow it). After that, my phone could not call and automatically called, causing me to lose a lot of money and to feel bored.
I thought the person was only trying to sabotage my business (because it was the phone number the customer called), but unexpectedly, they used that phone number to access my websites (pages I use my phone number to create an email. Because I am a non-IT user, it has led to a mistake of not changing phone numbers on those websites, making the phone number holder comfortable, destructive and fake. I do not follow the standards of websites so that I will suffer all the aftermath. Also, by accident, I clicked on the network shortcut, then called the customer care center for help. Although I know that, it's my silly mistake, the employee named H (I still have my phone number). After pressing the open button, there was a network, but he still accessed the C: drive and some of my other websites and looked at the phone to press something, I was not sure, making my current device , even with antivirus software

Kaspersky is still exposed, and many postings are deleted, for example I cannot upload articles to instagram and now Facebook complaints are deleted. A window called vk.com of Russia, even though I wrote the text and then paste it again, I still can't access it because of a wrong password response.
Along with that, my complaints to Google, Youtube can't get where I need them because they blocked my mail.
In the past few days, I haven't been on the Internet because of someone's sabotage. Then it happened that my share from the WGTube site (these are videos that have been advertised to meet the community's standards of YouTube and Facebook), was SPAM.
I hope the Facebook team will answer me this question. Even, for the clip "The Origin of Thac Bo Goddess",I took the content that was advertised by Youtube and the content was translated into English. Therefore, it was completely valid, so why did Facebook advertisers not APPROVE OF IT?

We wish Facebook advertisers to answer the above question. So, Tra My Vu would like to give an urgent notice, from now on, I will only share the articles that have been posted in the blog buyhoabachhop.com, in addition to the clips of the world's leading music centers. The rest, all uploads are made by impostors using the phone number 0934318641 and nick Van Vu Vuong and the people involved with them. Therefore, they are the ones who are responsible before the law and the community for their acts. Thank you everyone for taking some time to read this notice. My Vu tea would like to thank you very much

My Instagram

Copyright © MÙA HOA BÁCH HỢP. Made with by OddThemes