Sự tích Chúa bà Tây Thiên - Trà My Vũ - Mùa hoa bách hợp


Song in video: 若只如初見 (電視劇《回到明朝當王爺之楊淩傳》片尾曲) - 金莎 -------------- P/s: Mọi người nhớ ấn vào biểu tượng phụ đề cạnh nút cài đặt để xem video nhé Note : Press the button to adjust Language English -------------- Biên dịch: Đôi và Nhị Translate: Đôi và Nhị ---------------------My Instagram

Copyright © MÙA HOA BÁCH HỢP. Made with by OddThemes