Sự tích chúa bà đệ tam Lâm Thao - Trà My Vũ - Mùa hoa bách hợp


Song in video: Magic of love - Jin Sha
------------------------
-------------------------------
P/s: Mọi người nhớ ấn vào biểu tượng phụ đề cạnh nút cài đặt để xem video nhé
Note : Press the button to adjust Language English

--------------
Biên dịch: Đôi và Nhị
Translate: Đôi và Nhị
---------------------


Sự tích còn dài, vui lòng xem thêm tại ( the story is long, see more in ) : lhttps://www.muahoabachhop.com/2018/04/su-tich-ve-chua-ba-lam-thao-ba-chua-ot.html

My Instagram

Copyright © MÙA HOA BÁCH HỢP. Made with by OddThemes