NAM THẦN ĐỊA PHỦ( NO.38 ) CHỚ CÓ KHÓCNo man or woman is worth your tears, and the one who is, won't make you cry
-Không có ai xứng đáng với những giọt nước mắt của bạn, người xứng đáng với chúng thì chắc chắn không để bạn phải khóc

My Instagram

Copyright © MÙA HOA BÁCH HỢP. Made with by OddThemes