TÌNH BẠN VĨNH CỬU CỦA NHÓM BOY HỌC TRÒ


Tình bạn của chúng tôi giống như: cái bút với quyển vở vậy. Nếu không có vở, sao bút có thể viết??? KKKK
-----------------------------------------------
My friendship is like a pen with book, if no have book, can pen is write ?? hahaha

My Instagram

Copyright © MÙA HOA BÁCH HỢP. Made with by OddThemes