[ NHÓM BOY HỌC TRÒ ] CÔNG TY CHỬI THUÊ MANG TÊN QUẠ MỔỞ đời, cây muốn lặng, gió chẳng muốn đừng.
Mình muốn bình yên nhưng lũ bựa lại cứ hay ngứa cựa.
Nếu im lặng, thì bựa tưởng mình sợ nó.
Còn như mang quốc thuổng đào mồ cuốc mộ nhà bựa lên thì e rằng có chút hơi quá. Nhỉ?
Hôm nay là ngày mùng 3/7 . Ngày âm tào địa phủ mở cửa cho quỷ dữ ra ngoài. Chắc là có một con quỷ tanh tưởi nhất đã chui tọt vô mày phải không?
Thế rồi mày thấy ngứa ngáy cái đầu, mày lại nghĩ quỷ kế hại để hại người thiện lương khiến cho trời đất nổi cơn bão bùng. Gió kia muốn thổi mày đi, sóng to muốn cuốn mày về âm ti để hỏi tội.
Mày nghe tao bảo cái này, mày bây giờ xuống đấy mày sẽ thấy cái gông cùm rõ là to, nhớ bảo quỷ dữ cho mày thử đeo xem nào, chắc là nghẹt thở bỏ bà mày phải không? Ở đó quỷ sứ ăn khoai ngứa hằng ngày nên bọn nó sẽ vây lấy mày để bới vết tìm lông. Đứa sẽ bảo trông mày rất xấu, mặt thì nhàu như quả táo tàu, hàm răng cải mả tởm đời eo ơi.
Thế rồi soi đến vòng 1 : Úi chời ! 2 quả mướp héo ở đâu thế này. Nhìn mà phát tởm phát kinh. Ui mẹ ơi, sao mà nó thấu thí kinh hồn thế. Huhu
Bây giờ soi đến vòng hai, cả tạ thịt dọi bèo nhèo tởm ghê.
Huuu…kinh quá.
Cuối cùng soi đến vòng 3, ui chao, dưa héo thành dòi còn đâu, ui tởm quá! Đấy là chưa kể … èo , hai múi bưởi héo bốc mùi, tởm kinh… huhuhuhu…
Thôi thôi, mế hãy ở lại địa phủ cho nhờ, chớ về trần thế, ô uế nhân gian bốc mùi.
Vài dòng viết tặng cho mày, nhớ đọc cho kĩ nha mày đồ ngâu…

……………………………..
In the life, I want peace, but they want to provoked
If silent, they mean I fear them.
And if bring shovel to digging in her grave, so maybe a bit excessive.
Today is 3/7 (the lunar calendar ) is a day : underworld open gate to the devil out.
Probably a stinking demon had go into you, right ?
Then you itchy head, you think demons trick to harm good people makes heavens and the earth floating storm broke.
The wind wants to blow you away,billow want rolling you go underworld for trial.
Heard me told that, you go down underwold, you will saw big shackles, remember told evil give you wear it. sure is very suffocating, right?

At that. devils always itch mouth. they will hold you to pry. A demon will told you is very ughly, your face is very creased , yellow dirty teeth , oh…no…


bust: Oh God! Where is two wither Loofah. So dirty! Damn it, why is very ugly ?Huhu
Under bust: A wrinkled belly, is very disgusting!
Finally, hips: wither Melon become leech, not only that, it’s two withered grapefruit is rotten. Oh no…
Stop stop, please come back underworld, don’t join in the earth, it’s rotten! Huhu…
Few lines written to you, remember to carefully read , okay stupid?

My Instagram

Copyright © MÙA HOA BÁCH HỢP. Made with by OddThemes