NỖI PHIỀN MUỘN CỦA CHẦU LỤC CUNG NƯƠNG


Sự phát triển đôi khi cũng đi kèm với những biến tướng ngoài sự mong muốn
...................................
................................................

 Từ ngày, hầu đồng ( Tín ngưỡng thực hành Đạo Mẫu Tam Phủ) được Unesco công nhận là văn hóa phi vật thể thì cũng là lúc 
" đồng điên", " đồng đú",  "đồng ma ", " đồng lừa" nổi lên  ngày càng nhiều.
 Trước cảnh " hỗn quân ",  "hỗn quan" đó, các Thánh nữ trong Tứ Phủ không khỏi phiền lòng.
Đêm hôm trước, miền Bắc trở gió, khiến tôi nằm trằn trọc mãi không sao ngủ được.
Gần sáng, mệt quá mới chợt thiếp đi thì mơ thấy Chầu về điện với vẻ mặt không vui.
 Tôi chưa kịp cất tiếng chào mế thì chủ nhân đã lên tiếng trước:
- Ta nghĩ, các ngươi nên đề nghị với ông nhà nước mở thêm bệnh viện tâm thần...
- Ủa! Sao thế ạ?- Tôi ngạc nhiên thưa lại.
- Thì để nhốt mấy người " đồng điên", ' đồng rồ ", đồng ma", 
" đồng lừa" ... vô đó cho đỡ loạn ...- Chủ nhân nói rồi khẽ thở dài...
- Dạ. - Nghe Chầu nói, tôi lấy tay che miệng khẽ cười.- Dạ. Chắc là họ muốn  làm nghệ nhân hay  thần tiên gì đó thôi ạ...
- Người thử xem, ta là ai mà có kẻ điên, bắc ghế mời ta về rồi  "bắt ta phải" vác  cả bó mía to vật vã chứ?- Chầu nói và  cười lớn...
- À... Dạ... Con có xem được clip ý ở một trang fanage.. Hì, nhìn lão đó hệt như cô hồn lội suối mà vác được cả một bó mía to tướng, lại còn uốn éo theo nhạc nữa chứ...- Tôi chợt nghĩ lại...thì muốn cười ngất...
- Nếu không có cách xử lí nghiêm minh thì rồi đây " đồng điên", " đồng rồ", đồng phởn", "đồng đú", "đồng lừa"... kia chắc sẽ  còn mở cả " thi hoa hậu", rồi  chạy đua danh hiệu " nghệ nhân"... lung tung xòe cho coi... Chắc họ định làm loạn hay sao?
- Dạ....Mấy người họ chắc  " chưa thấy quan tài nên chưa nhỏ lệ"...

 Tôi chưa kịp đáp lời thì chủ nhân bỏ đi rồi. 
Tỉnh mơ, nghĩ lại chuyện đó tôi thấy thật buồn...
---------------------------
Since the day, the mother goddess religion was recognized as intangible culture, it is also the time when crazybspirit mediums have emerged more and more.
  Before the scene of "chaos",  the saints in the mother goddess religion could not help but upset.
The previous night, the wind flew, making me sleepless.
Near the morning, tired so I suddenly fell asleep, then dreamed of Chau Luc appear with an unhappy face.
  Before I could say hello, the owner spoke first:
- I think, you should suggest to the state government to open more mental hospitals ...
- Hey! What's wrong? - I asked, surprised.
- So to lock some crazy spirit mediums there.- The owner said then sighed softly ...
​Yes. - Heard out, I covered my mouth with a smile. Maybe they want to be an artisan or a fairy ...
- Who do you think I am that people who invites me to come makes me carry the cane? - Chầu said and laughed ...
- Well ... Yes ... I can see the video clip on a fanpage. Hi, he looked like a soul wading stream and carrying a whole bunch of sugarcane, even bends to the music again ...- I suddenly thought of it ... I wanted to laugh ...
- If there is no strict handling, then these mad spirit mediums would also open both "beauty contest", and then race for fame. Maybe they're going to make a mess?
- Yes ...
- They really haven't seen the coffin yet so they don't cry ...
 Before I could answer, the master left.

Waking up, thinking about it, I felt really sad ...
  

My Instagram

Copyright © MÙA HOA BÁCH HỢP. Made with by OddThemes