SỰ TÍCH MẪU CỬU TRÙNG THIÊN


Dành cho các bạn thích tìm hiểu về ĐẠO MẪU VIỆT NAM
.................................
.................................................

1-ĐỀN THỜ MẪU CỬU TRÙNG THIÊN
Đền của Mẫu được thờ ở thôn Bằng Sở, Ninh Sở, Thường Tín, Hà Nội.
Mẫu còn được gọi tên là MẪU ĐỆ NHẤT THIÊN TIÊN, THIÊN THANH CÔNG CHÚA, THANH VÂN CÔNG CHÚA, LỤC CUNG VƯƠNG MẪU, MẪU TRÙNG THIÊN, MẪU CỬU TRÙNG
2- MẪU CỬU TRÙNG THIÊN ĐƯỢC THỜ Ở ĐÂU:
 Mẫu thường được thờ  ở một ban ngoài trời, trước sân đền phủ, điện.
Mẫu Cửu Trùng không giáng trần nên không có sự tích về ngài.
Mẫu là người đứng đầu thiên phủ, do thiên phủ chí tôn sắc lệnh hành sai.
Mẫu ngự trên chín tầng mây, cai quản Tiên cung, lục viện, hết thảy các tiên thánh trên trời.
3- THẦN TÍCH CỦA MẪU CỬU TRÙNG
Tương truyền: Ở vùng đất này, trước đây là nơi sản xuất đồ mây che đan. Có một người hay mang hàng qua sông bán, nhưng hàng họ ế ẩm. 
Một buổi sớm, như thường lệ, ông mang hàng qua bến sông, chợt nhìn thấy một pho tượng dạt vào bờ. Ông thấy lạ, lấy dây cột vô để kéo vào, rồi tần ngân nói: " Tôi còn phải đi bán hàng, nếu ngài thương cho tôi bán hết hàng thì tôi về vớt ngài lên sau.".
 Thật không ngờ, hôm đó, ông vừa tới chợ, đặt gánh hàng xuống thì mọi người đã kéo tới tranh nhau mua hết liền.
 Ông hết sức kinh ngạc về chuyện xảy ra nên đã quay về vớt bức tượng, vác về làng.
Ông nhẹ nhàng vác bức tượng trên vai mà đi vì thấy nhẹ bẫng, nhưng khi vác qua khu đền bây giờ thì bức tượng trở nên nặng trĩu, không sao vác nổi nữa, ông phải đặt lại đó. 
 Từ sau buổi ấy, ông hàng ngày hương khói cúng tế và cũng từ đó hàng hóa của ông bán chạy đến nỗi không làm xuể để bán.
Tiếng lành đồn xa, người gần cho chí người xa, nếu có việc về đây cầu xin thì đều được như ý nguyện.
 Sau đó, người ta đã lập đền để thờ cho trọng thể hơn.
 Ngày trước, cô ruột của vua Bảo Đại cũng hay đến đây lễ bái.
Hiện nay, vẫn còn một bức ảnh của bà lưu giữ ở đây.
 Đền Mẫu trước đây là ngôi đền cổ kính, khang trang, nhưng năm 2004, ngôi đền bị hỏa hoạn. Hầu hết các kiến trúc của ngôi đền bị hư hại.
 Hiện nay, ngôi đền đã được tu bổ lại hoành tráng hơn so với đền cũ.
4- MỘT SỐ NƠI THỜ MẪU CỬU TRÙNG THIÊN:
- Tại đền CÔ CHÍN SÒNG SƠN: Mẫu được thờ trong cung cấm.
Tương truyền, cô Chín không chỉ hầu cận Mẫu Liễu Hạnh mà còn hầu cận cho Mẫu Cửu Trùng vì thế nơi đây cũng được coi là nơi thờ chính của Mẫu Cửu Trùng.
 - Tại ĐỀN RỒNG Thanh Hóa cũng có một cung thờ Mẫu Cửu Trùng. Cung này nằm sau đền, sát với vách đá.
   
5- TIỆC MẪU CỬU TRÙNG THIÊN: Là vào ngày 9 tháng 9 hàng năm.

___________________


1. The temple of the Sky Mother Goddess
The temple of the Sky Mother Goddess is in Bang So province, Ninh So, Thuong Tin, Ha Noi
She is also called the First Mother Goddess
2. Where to worship the Sky Mother Goddess
She is worshipped in an outside place in temples and shrines.
She has never been born on Earth, so there is no legend.
She is the leader in the sky.
She lives on the ninth cloud and controls the sky and all leads all the saints in the sky.
3. Legend about the Sky Mother Goddess
Legend has it that: this area was the place where the production of rattan was
There was a person who usually brought goods across the river to sell, but this day it was not saleable.
One day, when he was bringing goods across the river to sell, he saw a statue.
Thinking it was strange, he pulled it back and said: "I had to sell my goods, if you bless me, I'll come back and pick you up".
Unbelievably, that day, when he just came to the market and put down the goods, everybody competed to buy it.
He was very surprised by what happened, so he returned to salvage the statue and carried it to the village.
He carried the statue on his shoulders lightly, but when he reached the temple, the statue became very heavy. Unable to bear, he put it down.
He worshipped  the statue every day and since then, his goods became much more saleable.
The reputation about the statue spread. Therefore, people from far away went to the place where the statue was to pray for luck.
After that, people built a temple to worship.
In the past, the aunt of King Bao Dai also came to the temple to pray.
The temple of the Mother Goddess was ancient and spacious, but in 2004, the temple suffered from a fire. Most of its architecture was damaged.
At present, the temple has been refurbished to become more majestic than the old temple.

4. Some places to worship the Ninth Sky Mother Goddess:
In Co Chin Song Son's temple: the Sky Mother Goddess is worshipped in the inner palace.
Legend has it that Co Chin not only serves Lieu Hanh Mother Goddess but also serves the Ninth Sky Mother Goddess.
- In Rong Temple in Thanh Hoa, there is a palace to worship the Ninth Sky Mother Goddess. The palace is located behind the temple, close to the cliff.

5. Her anniversary is on the ninth of September, Lunar Calendar.


My Instagram

Copyright © MÙA HOA BÁCH HỢP. Made with by OddThemes