QUAN ĐỆ NHỊ ( QUAN GIÁM SÁT)''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
                                    

                                       Lược thao văn võ song toàn
                                 Cao minh đức độ siêu phàm tướng quân
                                    Oai phong lẫm liệt ngang trời
                                 Tấm gương hào kiệt muôn đời sáng soi

My Instagram

Copyright © MÙA HOA BÁCH HỢP. Made with by OddThemes