BAO GIỜ LŨ ĐÓ RA MA?

                           
                               Bắc Giang sao lắm  tham quan
                            Tiền vơ đầy túi xử oan dân tình
                                Dân đen mạng sống như đùa
                            Ông mà ngứa cựa phán bừa trảm ngay
                                Mặc bay oán giận thét gào
                            Ông đây thây kệ kê cao gối nằm.
                                 Đến khi chuyện bể bảo nhầm
                             Xử sai tí tẹo ăn nhầm chi đây

                            Có ngày trời nổi bão giông
                        Oan hồn xúm lại lôi ông vào tù
                           Thời nay mà có Bao Công
                       Lũ quan khốn ấy hóa ma tức thì
                         tháng 11 năm 2013
         

My Instagram

Copyright © MÙA HOA BÁCH HỢP. Made with by OddThemes