Thu tiễn biệt


                                                Cuối thu cây trút lá già
                                        Xót thương chiếc lá lìa xa thân cành.
                                                Lá vàng mang dạ sắt son
                                        Một lòng phục vụ nước non quên mình
                                               Gươm thiêng chống đất chỉ non
                                        Hai vai một gánh sơn hà nặng mang.
                                               Quân thù khiếp vía hoang mang
                                        Nhân loại kính nể chữ vàng tặng ghi.
                                              Nay người đã mãi ra đi
                                       Nghìn thu con cháu dạ ghi tấc lòng .    
                                                     

                                               

Đăng nhận xét

My Instagram

Copyright © MÙA HOA BÁCH HỢP. Made with by OddThemes