[ TIEU MUN - AI - UNDER HERO GROUP ] KÍNH ÁP TRÒNG VẠN NĂNG - Super energy contact lenses

 

Có lần, tôi, Yumoto cùng Wombat đi lạc vào thế giới cổ tích.
Ở đó có một ông già râu tóc bạc phơ bảo sẽ cho tôi một đôi kính áp tròng.
Đôi kính ấy giúp ta có thể quay ngược lại thời gian, trở về quá khứ và cũng có thể nhìn được trước tương lai ( Nếu tôi muốn có thể giúp người khác cũng làm được điều đó ).
 Hì, tôi đang mang nó nè... hihi..
-----------

Once, I, Yumoto, and Wombat went astray into the fairy world.
There was an old man with gray hair and a beard and said he would give me a pair of contact lenses.
These glasses help us to be able to go back in time, return to the past, and also see the future (If I want to be able to help others do it too).
 Hi, I'm wear it ... hihi .. 

Đăng nhận xét

My Instagram

Copyright © MÙA HOA BÁCH HỢP. Made with by OddThemes