[ TIEU MUN - AI - UNDER HERO GROUP] TÓC THU - HAIR AUTUMN


Thu sang lát đát lá vàng và tóc mình cũng phải vàng theo lá mùa thu. 
Cả nhà thử chấm điểm xem, tóc mình đã giống mùa thu chưa nhé?
------------

 Autumn turns yellow leaves and my hair must be golden according to autumn leaves.

Let's try to judge, my hair looks like autumn, right?

Đăng nhận xét

My Instagram

Copyright © MÙA HOA BÁCH HỢP. Made with by OddThemes