[ NHÓM BOY HỌC TRÒ - TIỂU MUN ] NGỌN LỬA MÃI CHÁY - THE FIRE FOREVER BURNNgọn lửa là thứ mang lại sự sống nhưng cũng có thể thiêu rụi con người.
Trong mỗi con người chúng ta ai cũng có ngọn lửa:
Lửa tích cực: Ngọn lửa hy vọng, ngon lửa ấm áp, ngọn lửa niềm vui và ngọn lửa công lý....
Và ngược lại:
Ngọn lửa buổn rầu, ngọn lửa giận dữ, ngọn lửa tham vọng, ngọn lửa hận thù và ngọn lửa đau thương, phi nghĩa...
Và tôi cá rằng, đa phần mỗi chúng ta đều có 2 loại ngọn lửa đó là: tích cực và tiêu cực.
Khi chúng ta vui vẻ, đạt được những điều mình muốn thì chúng ta cảm thấy sinh lực tràn trề, hăng hái. Nhưng rồi một ngày gặp nhiều chuyện buồn phiền, stress, và ta lại có thêm một cảm giác nữa đó chính là những cảm xúc của ngọn lửa tiêu cực đang lấn át chúng ta.
Tôi cũng vậy, lúc vui lúc buồn, và không bao giờ có thể bỏ qua được 2 loại lửa đó.
Nhưng như vậy không có nghĩa là xấu.
Nếu chỉ có một ngọn lửa tiêu cực trong tim, thì có lẽ chúng ta đã bị thiêu rụi.
Nhưng nếu có cả 2 thì nó sẽ là liều thuốc kích hoạt chúng ta.
Mỗi khi bị cảm xúc buồn, stress, hay căm thù, nhưng bù lại , ngọn lửa tích cực bù trừ cho chúng ta càng có thêm động lực phấn đấu.
Và khi bạn thành công, ngọn lửa tích cực đã bị dập tắt (hoặc thậm chí chúng vẫn còn), thì bạn đã thấy mãn nguyện vì những gì đã làm được. Hì.

-------
Flames are what bring life but can burn people.
Everyone in us has the fire:
Positive fire: Flame of hope, warm fire, joy of fire and flame of justice ....
And vice versa:
The melancholy flame, the flame of anger, the flame of ambition, the flame of hatred and the flame of pain, nonsense ...
And I bet most of us have two types of fire: positive and negative.
When we are happy and achieve what we want, we feel energized and energetic. But then one day we encountered a lot of sadness and stress, and we had another feeling that was the emotion of the negative fire that overwhelmed us.
Me too, when I was happy and sad, and I could never ignore those two kinds of fire.
But that does not mean bad.
If there were only one negative flame in the heart, we would have been burned.
But if there is both, it will be the trigger for us.
Whenever emotions are sad, stress, or hateful, but in return, the fire actively compensates for us even more motivated to strive.
And when you succeed, the positive fire is extinguished (or even if it's still there), you are satisfied with what you have done. Hi.

Đăng nhận xét

My Instagram

Copyright © MÙA HOA BÁCH HỢP. Made with by OddThemes