[ NHÓM BOY HỌC TRÒ - TIỂU MUN ] ĐIỀU CAY ĐẮNG NHẤT ... THE MOST PUNGENT THINGĐiều cay nhất trên đời đó chính là kẻ mình ghét nhất lại chính là người mình yêu,,,
--------
The most pungent thing in the world is the person I hate the most is the person I love ,,,

Đăng nhận xét

My Instagram

Copyright © MÙA HOA BÁCH HỢP. Made with by OddThemes