[ NHÓM BOY HỌC TRÒ - TIỂU MUN ] ĐÔI MẮT SINH RA ĐỂ LÀM GÌ?Tại sao trời sinh ra cho chúng ta hai con mắt chứ không phải một ?
1 mắt để nhìn đời. 
Còn mắt còn lại thì sẽ nhắm lại để nghỉ ngơi cho đỡ mỏi, 
Khi sự việc gì không quá to tát diễn ra, tốt hơn ta nên không cần quan tâm đến nó nhiều...Vì thế giới này không nhất thiết cứ phải sòng phẳng... heh heh/...
---------
Why does god give us two eyes, not one?
1 eye to see life.
And the other eye will be closed to rest for relief,
When something not so big happens, we better not need to care about it much ... Because this world doesn't necessarily everything have to be fair ... heh heh ...

Đăng nhận xét

My Instagram

Copyright © MÙA HOA BÁCH HỢP. Made with by OddThemes