[ NHÓM BOY HỌC TRÒ - TIỂU MUN ] LỜI KHUYÊN CỦA CHAN YUMOTO


Đừng quá trở nên mạnh mẽ, hãy mềm lòng đi một chút, vì có thể người thương rất muốn làm khăn mùi soa thấm những giọt nước mắt của bạn.
----------
Don't become too strong, soften up a little bit, because maybe the person who wants to make the towel soaked your tears.

My Instagram

Copyright © MÙA HOA BÁCH HỢP. Made with by OddThemes