THƯ NGỎ GỬI NGÀI PEWDIEPIE CỦA TRÀ MY VŨ - MUAHOABACHOPKính gửi PEWD! 
Tôi chắc rằng với vị thế của ngài trên youtube, ngài phải là 1 tỉ phú thu được rất nhiều dola từ đó, còn tôi chỉ là một phụ nữ bình thường, đang bị những kẻ  ( kẻ chiếm giữ số điện thoại 0934318641 của tôi , sống ở Hải Phòng, Việt Nam và những người liên quan đến người mang nig youtube VĂN VƯƠNG VÕ ) đang dồn vào tôi chân tường, khiến tôi mất công việc nuôi sống bản thân và gia đình trước đây, tôi còn  đang bị chúng ngăn chặn sự kiếm tiền trên youtube của tôi...  
Chúng đang từng bước dồn tôi xuống vực thẳm bởi vậy những gì tôi đang làm là để bắc nhịp cầu nối những trái tim yêu âm nhạc của các châu lục trên thế giới.
 Tôi muốn âm nhạc tuyệt vời mang đến cho con người trên trái đất niềm vui, sự tin yêu vào cuộc sống. 
Vì thế tôi đang cố hết sức để bắc nhịp cầu ấy thông qua youtube. Tôi cũng tin rằng một người hiệp sĩ như ngài luôn vì lẽ công bằng sẽ không bao giờ muốn bọn chúng mượn tay mình để vô tình trở thành một kẻ lớn ức hiếp một phụ nữ bé nhỏ đang sắp chết vì suy kiệt như tôi. 
Tôi rất mong muốn ngài và những người trong đội ngũ của ngài hãy cảnh cáo việc làm xấu của họ để giúp tôi một người thuộc phái yếu đang bị đè nén và ức hiếp tàn tệ như thế.
Mong ngài hãy giúp tôi để chúng không thể cướp những đồng tiền xương  máu và nước mắt của tôi bằng cách lấy  MV bitch lasagna của ngài chèn ngang MV Sweet Victory- Asfeaturedin SpongeBob SquarePants do apm music đề xuất cho tôi ( MV trong danh sách phát của tôi) để lấy tiền của ngài và phá hoại sự tăng view bên tôi.
Mong ngài hãy vì công lí, lẽ phải mà lên tiếng bảo vệ tôi.
 Tôi luôn tin rằng Chúa Trời sẽ thương xót tôi và run rủi cho ngài giúp tôi. 
Tôi xin trân trọng cảm ơn. Trà My Vũ - Muahoabachhop.
-------------------
Dear PEWD!
 I am sure that with your position on youtube, you must be a billionaire who has earned a lot of dollars from Youtube , and I am just a normal woman, being possessed by bad people (who took the phone number 0934318641, living in Hai Phong, Vietnam and the people had fake nickname YouTube Van Vuong VÕ) cornered me, causing me to lose my job to support myself and my family before, and I was being stopped by them. Stopped my money making on YouTube ... They are gradually pushing me down to the abyss so what I'm doing is to bridge the love of music together with this earth. I want great music to bring people on earth joy, trust in life. So I'm trying my best to north that bridge span via youtube. I also believe that a knight like you always because of the fairness will never want them to borrow your  hand to unknowingly become an strong people  who bullies a small woman and is dying of exhaustion like me. . I really want you and your admin to warn their bad deeds to help me in a weak faction that is repressed and bullying so badly. Please help me so they cannot rob my money- blood and tears by changing your MV "bitch lasagna
." into the  position MV Sweet Victory - As featured in SpongeBob SquarePants "of apm music in my playlist. You must for justice, you should speak up to protect me. I always believed that God would pity me and told you help me.
 I would like to thank you. Tra My Vu - Muahoabachhop.

My Instagram

Copyright © MÙA HOA BÁCH HỢP. Made with by OddThemes