Sự tích chầu Mười Đồng Mỏ Chi Lăng - Trà My Vũ - Mùa hoa bách hợpSự tích còn dài, xem thêm tại ( the story is long, see more in ): https://www.muahoabachhop.com/2018/04... ---------------------------------- P/s: Mọi người nhớ ấn vào biểu tượng phụ đề cạnh nút cài đặt để xem video nhé Note : Press the button to adjust Language English -------------- Biên dịch: Đôi và Nhị Translate: Đôi và Nhị ---------------------

My Instagram

Copyright © MÙA HOA BÁCH HỢP. Made with by OddThemes