[ NHÓM BOY HỌC TRÒ ] ĐỊNH NGHĨA TÌNH BẠNFriends are people you can talk to without words when you have to.  
Bạn bè là những người mà khi cần ta có thể nói chuyện với họ không phải dùng đến lời nói.

My Instagram

Copyright © MÙA HOA BÁCH HỢP. Made with by OddThemes