THÁNH MẪU (MẪU HOA DƯƠNG) ĐI VẮNG


TM thiệt vô tâm vì bị Thánh Mẫu quở nhiều lần mà rồi lần sau vẫn mắc...
...........................
........................................

Dạo này, mỗi khi bước chân ra khỏi nhà, tôi đều thấy có BỰA hoặc tay sai của BỰA đeo bám, nên dù đi lễ hay đi công việc gì tôi cũng đều chọn ngày, chọn giờ thiệt kĩ rồi mới xuất phát.
 Phải công nhận, điều đó  đã giúp tôi thượng lộ bình an, mọi sự như ý. 
Tuy nhiên, tôi đã không ít lần bị thánh Mẫu  Hoa Dương trách giận vì cái tính quá "mê tín" này.
 Đầu tháng 10 âm lịch, mở lịch vạn sự tôi thấy có nhiều ngày xuất hành xấu nên đã để qua hết tuần đầu mới về lễ Mẫu.
Ngày đẹp, giờ tốt, thời tiết thuận, đường xá hanh thông, tới nơi, đền cung vắng vẻ khiến tôi mừng lắm.
 Khi ngồi trước cung Mẫu, tôi thấy lòng nhẹ nhõm, lời khấn cầu trôi trảy, xin đài âm dương lần nào cũng được. 
Sau đó, tôi xin rút thẻ, đi lễ hết các ban rồi quay về bái tạ  Người để qua ông thầy nhờ giải thẻ.
 Tôi đưa thẻ cho thầy, lòng khấp khởi chờ ổng phán.
 Thầy cầm thẻ lên, chỉ liếc nhìn qua một cái đã bảo tôi:
- Cô quay về đền xin lại đi....
- Ủa! Sao thế ạ?- Tôi tròn mắt vẻ hết sức ngạc nhiên hỏi lại.
- Cô sang xin lại thẻ đi vì ... thánh Mẫu đi vắng- Nói rồi ổng đọc mấy câu trích dẫn để giải thích cho tôi hiểu.
- Ủa! Thế quẻ số 73 thì sao ạ?- Tôi mở quẻ xin hộ cho tên Nhị Ca ra hỏi.
- Quẻ tốt.
- Còn quẻ số 13 thì sao ạ? -Tôi đọc số quẻ của cô bạn hàng xóm gửi.
- Rất tốt.
- Ủa! Lạ thiệt! Con rút quẻ của cháu bé trước và quẻ của cô bạn sau thì đều tốt mà sao chỉ có mỗi quẻ của con là...- Tôi thực sự chưa hiểu vì sao lại như thế. Không lẽ thánh Mẫu chỉ ĐI VẮNG khoảng 1 phút thôi sao? 
- Có lẽ khi xin thẻ cô không khấn rõ điều mình cần xin, chỉ nói chung chung nên mới thế...- Ông thầy giải thích thêm.
- Dạ. Tôi khẽ đáp, mặt hơi xịu xuống, rồi sực nhớ ra một chuyện... 
Tôi chào thầy và rảo bước quay lại đền để sám hối Mẫu.
Tôi đã biết vì sao Người chỉ quở  trách mình tôi: Mẫu đã dặn tôi đầu tháng âm lịch phải về cửa ngài để NHẬN THỦ DỤ nhưng tôi thì cứ thong dong đợi ngày lành, giờ tốt mới đi nên bị Người BẮT LỖI là đúng người đúng tội mà.
 Tôi quỳ rạp trước cửa ngài thành khẩn sám hối, rồi xin rút thẻ.
 Tôi rút được quẻ số 71. 
Ông thầy vừa nhìn thấy số thẻ đã bảo tôi:
- Thẻ ĐẠI CÁT. 
- Dạ. Thiệt ạ? - Mắt tôi sáng lên, mừng rỡ.
- Mẫu dạy:  Dòng họ nhà cô có ngôi mộ tổ đang phát. Cô hãy về tạ thì đại lộc sẽ tới, cầu một điều được nhiều điều, kể cả không cầu cũng được lộc. Có điều, Mẫu nhắc nhở cô chỉ nên làm những việc trong tầm tay, đừng cố sức làm những chuyện vượt quá khả năng làm gì cho mệt thân mà không kết quả. Cái gì đến sẽ đến, không cần phải đi nhờ vả hay cầu cạnh ai làm gì...
- Dạ. ..
 Tôi cảm ơn thầy rồi ra xe đi tiếp hành trình.
Quả thực, bữa nay, tuy đã chuẩn bị lễ vật để về tạ mộ tổ, nhưng  tôi phải về cửa Mẫu để nghe Người dạy bảo trước đã thì mới yên tâm. Cũng may mà...
Hì, Lần nào cũng vậy, Mẫu luôn nhắc nhở tôi chỉ nên thong thả làm những việc trong khả năng của mình vì chắc là Người biết tính tôi quá ham việc rồi cứ lao tâm khổ tứ song chả ích gì, vất vả, mệt mỏi quá sẽ sinh bệnh thì khổ tấm thân.
 Đa tạ thánh Mẫu vì Người luôn rủ lòng từ bi  xót thương kẻ tôi tớ hèn mọn này. Xin đa tạ...
---------------------


Lately, when I go out, I saw many bad person follow me. so whatever I go to temple or go to work, I must chose day and hour carefully.
So it help me very good.
However, I was blamed by Hoa Duong Mother Godness because of blindly believe in a religion.
At the beginning of the month, open lunar calendar, I saw many bad day so I till the end of the week. Then I go to mother’s temple .
Nice day, good hour, great weather and convenient way, was arrived, the temple had no one here make me very happy.
When come Mother’s palace, I cast the coins is all OK.
Then, I put the lot then meet teacher to explain:
He saw quickly and said:
- Please come to temple ask for lot again…
- Oh! Why?
- Because Mother Godness was absent.
- Oh, and how the lot number 73 ?
- Good lot.
- And how the lot number 13?
- Good.
- Oh! I put the lot of my son and my friend before are good. But just my lot is….- I really don’t understand, Mother Godness was absent about 1 minute ???
- Maybe, you pray not clear
My face is sad.
Then, I good bye teacher and come back the temple to confession Mother.
I was knowed why she blamed me: She was advice me: At the month’s beginning, must come to temple to get command. But me just waiting for good day, good hours so I was CAUGHTED THE BUG by she.
I beg in her to confession then put the lot.
I was put the lot number 71.
The teacher just saw it, said:
- GREAT lot !
- Yes?
Mother teach: Your ancestry had ancestral tomb is very good. Let's come back to that place for give thank. All thing is good. However, she advice you: should only do what you capable. Don't try, just tired, no results
- Yes.
I thanks him and continue go to thank.
Actually, today I was prepare the offerings to thank ancestral tomb, but I must go to Mother’s temple before. So lucky…
Hi. Mother always advice me as that lot number 71, Because I’m too eager to work then worry . Not good.
Thank you, Mother. Because you was undertood for me. Thanks….
My Instagram

Copyright © MÙA HOA BÁCH HỢP. Made with by OddThemes