NỤ HÔN ĐẦU

----------

( BẢO HOÀNG )

------------

 Hoa đầu mùa bao giờ cũng đẹp
 Nắng đầu mùa bao giờ cũng say
 Nụ hôn đầu bao giờ cũng vậy
 Rất ngọt ngào và rất đắm say.

My Instagram

Copyright © MÙA HOA BÁCH HỢP. Made with by OddThemes