[ TIEU MUN - AI - UNDER HERO GROUP ] SONG HÀNH - HAND IN HAND


Thường thì màu đỏ đi đôi với màu xanh.
Vậy thì Thunderstorm sẽ đi đôi với Cyclone!
=====================

Usually red is associated with blue.

Then Thunderstorm will go hand in hand with Cyclone!

 

Đăng nhận xét

My Instagram

Copyright © MÙA HOA BÁCH HỢP. Made with by OddThemes