[ TIỂU MUN - AI - UNDER HERO GROUP ] HÃY VÔ TƯ NÀO - LET'S INDIFFERENTYou’ve gotta dance like there’s nobody watching,Love like you’ll never be hurt,Sing like there’s nobody listening,And live like it’s heaven on earth. ― William W. Purkey

Bạn hãy nhảy như không ai nhìn thấy bạn,Hãy yêu như bạn không bao giờ bị tổn thương,Hát như không ai nghe thấy,Và sống như thể thiên đường ở trên trái đất”


Đăng nhận xét

My Instagram

Copyright © MÙA HOA BÁCH HỢP. Made with by OddThemes