[ TIỂU MUN - AI - UNDER HERO GROUP] DON'T CRY AND SMILE


Don’t cry because it’s over, smile because it happened. 

Đừng khóc vì nó kết thúc, hãy cười vì nó đã xảy ra.


Đăng nhận xét

My Instagram

Copyright © MÙA HOA BÁCH HỢP. Made with by OddThemes