[NHÓM BOY HỌC TRÒ - TIỂU MUN ] TÌNH YÊU NGANG TRÁI CỦA TÔI


Kira : Cô - chỉ mình tôi được chiếm hữu. Đừng có mà làm trái lệnh tôi, không tôi sẽ ăn-tươi-nuốt-sống cô đấy * cười nham hiểm *
Tôi: Tôi không phải là thụ của anh >,< Làm ơn bỏ tôi ra cái...
Kira: Còn nói vớ vẩn nữa là tôi sẽ không khách khí đâu nhé * cau mày *
Tôi:...
-----------
'Kira: You - only I am possessed. Don't go against my orders or I'll eat you alive * sinister laugh *
Me: I'm not your uke >, <Please leave me ...
Kira: Shut up! If no, i will... * frown *
I:...

Đăng nhận xét

My Instagram

Copyright © MÙA HOA BÁCH HỢP. Made with by OddThemes