[ NHÓM BOY HỌC TRÒ - TIỂU MUN ] CHAN YUMOTO: HÃY TIẾN LÊN!


Đừng nghĩ về quá khứ, vì chúng ta không thể sửa chữa lại được chúng, bây giờ, hãy bắt đầu ngay hiện tại và tương lai, để khỏi phái nuối tiếc khi nghĩ lại...
========
Don't think about the past, because we can't fix them, now, let's start now and in the future, to avoid regrets when thinking back ...

Đăng nhận xét

My Instagram

Copyright © MÙA HOA BÁCH HỢP. Made with by OddThemes